Get Adobe Flash player

Pokud Vám při zápisu do ZŠ byl nabídnut odklad školní docházky,máte dvě možnosti.
Tou první možností je nechat předškoláčka ve stávající mateřské škole nebo přemýšlet o nabídce docházky do naší skupinky.
Dětem s OŠD nabízíme tzv.přípravný program.
A co je obsahem takového přípravného programu?
Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností, rozvoj matematických představ
Rozvoj poznání, cvičení jemné motoriky, sluchové diferenciace
Společenské,didaktické hry
Tělesná výchova,výtvarné, pracovní, hudební činnosti
Upevňování návyků