Get Adobe Flash player

list2tNaše škola vychází  z Rámcového vzdělávacího programu pro školní vzdělávání (RVP  ZŠ), ze kterého vychází každá

ZŠ v ČR.

Ve spolupráci s učitelem a rodičem dítěte vypracováváme  a realizujeme individuální vzdělávací plán či mapu osobního rozvoje každého dítěte, který zohledňuje i školní vzdělávací program dané ZŠ

Děti se

  • zúčastňují  výukových aktivit vztahujících se k tématům podle principů Integrované tematické výuky
  • postupně budují  základní dovednosti, které míří k naplnění výstupních standardů základního vzdělávání (v současnosti připravovaných MŠMT ČR)